โคะเอโดะ-คาวาโกเอะ

ภาพถ่าย

การเดินทาง

เพียง 30 นาทีจากโตเกียว!

ภาพถ่าย

คาวาโกเอะมีเส้นทางไปยังศูนย์กลางเมืองโตเกียวที่สะดวก เป็นเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางสะดวก โดยมีรถไฟหลายเส้นทางที่สามารถใช้ได้ ข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2556

ภาพถ่าย

เส้นทางรถไฟ

  • สายโทบุ โทโจ (จากอิเคะบุคุโระไปคาวาโกเอะ)
  • รถด่วน 31 นาที, 450 เยน
  • สายเซบุ ชินจูกุ (เซบุ ชินจูกุไปคาวาโกเอะ)
  • รถด่วนพิเศษ Limited Express 43 นาที,890 เยน
  • สาย JR คาวาโกเอะ (ชินจูกุไปคาวาโกเอะ)
  • รถธรรมดา 60 นาที, 760 เยน

มีรถบัสตรงจากสนามบินนาริตะไปคาวาโกเอะ

คุณสามารถใช้บริการรถบัสที่แล่นตรงจากสนามบินนาริตะไปสถานี
คาวาโกเอะ, ทางออกทิศตะวันตก (West Exit)
มีรถให้บริการวันละ 8 เที่ยว ค่าบริการ 3,200 เยน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
มีระบบการสำรองที่นั่งล่วงหน้า สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า 1 เดือน หากมีที่นั่งว่าง สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องสำรองที่นั่ง
โทรศัพท์:0493-56-6701

แผนที่การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง

▲กลับสู่ด้านบน

ภาพเมืองคาวาโกเอะ